แผงโซล่าเซลล์ มีประโยชน์อย่างไร

7 ประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานทนแทนที่ได้จากแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งแผงโซล่าเซลล์นอกจากจะ ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านเรือนที่พักอาศัยได้ ที่กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้เองแล้วยังมีประโยชน์อีกมากที่หลายๆคนยังไม่รู้ คือ

1. พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติที่จะไม่มีวันหมดไปจากโลกของเราอย่างแน่นนอน ดังนั้น โซล่าเซลล์จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เรื่อยๆ ตลอดไป แบบไม่มีวันหมด

2. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ ที่มีแสงแดด

การผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีวัตถุดิบหลักคือแสงของดวงอาทิตย์ หรือแสงแดดนั่นเอง ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากโซล่สเซลล์จึงสามารถทำได้ทุกที่ ที่มีแสงแดดส่องเข้าถึง ซึ่งปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่แต่ละแห่งและขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดในแต่ละพื้นที่

3. เป็นพลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม และ ไม่ก่อมลพิษ

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิเมลพิษ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งแตกต่างกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าที่มีกระบวนการที่ทำให้เกิดมลพิษมากมาย ในชั้นบรรยากาศเช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

4. อายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี

ประสิทธิภาพภาพของแผงโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยาวนานถึง 25 ปีขึ้นไปแล้วแต่การดูแลรักษาและคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้มีคุณภาพสูง ก็อาจจะใช้งานได้ยาวนานกว่า 30-40 ปี และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หลังจากนั้นถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพจะลดลง

5. ช่วยลดค่าไปได้มากถึง 30-70% (ขึ้นอยู่กับปริมาณการติดตั้ง)

การติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์เป็นการผลิตกระแสไฟใช้เพื่อใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ฯลฯ เป็นหลักและเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ในกรณีโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบจึงจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งาน ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือนได้มาก แต่จะต้องขออนุญาตจากหน่อยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกกฎหมายด้วยนะคะ

6. โซล่าเซลล์เป็นพลังงานที่มีความปลอดภัยสูง

การผลิตพลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นกระบวนการที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งมีระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์คือการนำรังสีจากดวงอาทิตย์ที่อุดมไปด้วยโฟตอนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนหรือสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ในระยะยาว จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย

7. เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ

เนื่องจากโซล่าเซลล์เป็นการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังานจาากธรรมชาติมาใช้แล้วจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากการลงทุนติดตั้งแผงและระบบในครั้งแรกที่อาจสูงกว่าการติดตั้งตัวจ่ายไฟฟ้าทั่วๆ ไปแต่ก็ช่วยให้เราประหยัดรายจ่ายในระยะยาว เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่เราสามารถนำมาใช้ได้ฟรีๆ

สรุป

โซล่าเซลล์มีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องดำเนินการติดตั้งโดยทีมงาน ผู้ชำนาญและประสบการณ์ ด้วยนะคะ เนื่องจากวัสดุของแผงโซล่าเซลล์ มีความจำเป็น ต้องติดตั้ง ให้ได้มาตรฐานและติดตั้งให้ถูกวิธี จึงจะได้รับประโยชน์แบบสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องผ่านการ ขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ตามกฎหมายอีกด้วย