ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์

4 ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา ของ Nk Solar Group

ในยุคที่ต้องรับมือกับโรคระบาดแบบนี้ทำให้คนหันมาอยู่บ้านกันมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน ชอปปิ้งอยู่ที่บ้าน ดูหนังฟังเพลง หรือทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านกันมากขึ้น ดังนั้นตัวช่วยในการลดค่าไฟฟ้าอย่างการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) จึงได้รับความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว วันนี้เราจึงมี ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ควรรู้มาฝากกันค่ะ

โซล่าเซลล์ คืออะไร

โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสารกึ่งตัวนำ ชนิดพิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า กระแสตรง +/- ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที และยังสามารถชาร์จเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่เพื่อสำรองไว้ใช้ได้อีกด้วย

บทความแนะนำ

ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือน หรือที่เราเรียกว่า โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) มี 4 ขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

สำรวจก่อนการติดตั้ง

1. การสำรวจก่อนการติดตั้ง

ก่อนทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทุกครั้ง ควรทีการสำรวจ พื้นที่อย่างละเอียดออกแบบให้เหมาะสมกับพื่นที่ เพื่อให้เหมาะสม และ ลดความเสี่ยงต่างๆที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง เช่น

 • สำรวจพื้นที่หลังคาอาคาร ที่จะทะติดตั้งเพิ่งออกแบบและกำหนดตำแหน่งในการติดตั้ง
 • สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่น ตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ และ อินวอเตอร์ ให้มีขนาดและจุดที่เหมาะสม
 • สำรวจจุดที่จะเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปที่อุปกรณ์ตู้ไฟฟ้าและอินวอเตอร์
 • สำรวจจุดเชื่อมต่อของระบบโซล่าเซลล์และระบบการไฟฟ้าให้เหมาะสม

2. ขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

เป็นกระบวนการและขั้นตอนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และระบบไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการการทำงานที่ดี มีทีมช่างที่ชำนาญ
 • เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพ
 • เลือกโซล่าเซลล์ และ รุ่นของแผงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ติดตั้งโครงสร้างและแผงโซล่าเซลล์ตามแบบที่วางไว้
 • ติดตั้งตู้ไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์
 • ติดตั้งท่อเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์ และเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์เข้ากับการไฟฟ้า

3. ขั้นตอนตรวจสอบหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบหลังการติดตั้ง
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้ง
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
 • ทดสอบการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ที่ทำการติดตั้ง

4. ขั้นตอนการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานตามประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงาน
  กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ และ ขอเข้าร่วมโครงการขายไฟ กับการไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม : 4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องทำอะไรบ้าง? อัพเดท 2565

ข้อดีและข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์

ข้อดี

 1. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะใช้ภายในบ้าน การเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 2. เป็นพลังงานที่ไม่จำกัดสามารถผลิตไฟฟ้าใช้จากแผงโซล่าเซลล์ได้ตลอดไป
 3. ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 30 – 70% แล้วแต่การออกแบบและการติดตั้ง
 4. เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 5. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ ที่มีแสงแดด
 6. โซล่าเซลล์เป็นพลังงาาที่ปลอดภัยไม่มีมลพิษที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ข้อเสีย

 1. ไม่มีความแน่นอนในการผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน
 2. ให้พลังงานไม่สูงมาก จำนวนการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนแผงที่ติดตั้ง
 3. ต้องศึกษาและคำนวณให้ดีก่อนทำการติดตั้งเพราะหากทำโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ อาจทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า
 4. ไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ได้ในตอนกลางคืน หากต้องการใช้ในตอนกลางคืนด้วยจะต้องมีอุปกรณ์แบตเตอร์รี่เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเก็บไฟ

สรุป

ก่อนทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรศึกษาข้อมูลให้ระเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน การติดตั้ง การทดสอบระบบ และการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้การใช้งานที่ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก NK Solar Group โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Messenger หรือ AddLine ได้ตอด 24 ชม.