การขออนุญาตการติดตั้งโซล่าเซลล์

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องทำอะไรบ้าง? อัพเดท 2565

การติดตั้งโซล่าเซลล์ นอกจากเป็นการช่วยลดค่าไฟแล้วยังเป็นพลังงานที่สะอาดสามารถ รักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีคนให้ความสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็อย่าลืมขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกกฏหมายกันด้วยนะคะ

หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

จะพิจารณาจากขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง โดยแยกเป็น 3 เงื่อนไขดังนี้

 • เงื่อนไขที่ 1 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (<200,000 Watt)
 • เงื่อนไขที่ 2 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 Watt – 1,000,000 Watt)
 • เงื่อนไขที่ 3 : แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) >=1,000kWp (1,000,000 Watt) ขึ้นไป

ซึ่งตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่1) ต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) เท่านั้น และ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้า ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.2 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ PEA

1. ยื่นใบอนุญาติก่อสร้าง

เพื่ออาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเทศบาล/ อบต.

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แบบคำขอ ข.1 แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์และรายละเอียดของการติดตั้ง
 • รายการคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร เอกสารรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน (โยธา)

เมื่อได้รับหลักฐานการอนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ทำการติดตั้งได้เลย

2. ลงทะเบียน

เพื่อแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่สำนักงาน กกพ. หรือบนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กกพ.

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สำเนาหลักฐานการยื่นแจ้งจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
 • ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์
 • แบบ Single Line Diagram ทางการไฟฟ้า พร้อมวิศวกรไฟฟ้ากำลังลงนามรับรอง
 • แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้งและรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมวิศวกรโยธาลงนามรับรอง
 • ติดต่อ การไฟฟ้าฯ เพื่อตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อ

3. แจ้ง กฟน. หรือ กฟภ. (PEA)

ให้เข้าตรวจสอบระบบแล้วชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สำนักงาน กกพ. ออกหนังสือแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แบบคำขอ ข.1
 • เอกสารแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา
 • โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ รายละเอียดการติดตั้ง
 • รายการคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร เอกสารรองรับของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน (โยธา)

4. ยื่นสำเนาหนังสือรับ

เพื่อแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ จาก กกพ. ต่อ กฟน. หรือ กฟภ. เมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิต และเชื่อมโยงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามข้อกำหนดแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้งานโซล่าเซลล์ระบบออนกริดกันได้เลย

สรุปเรื่อง

การติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์จำเป็นจะต้องขออนุญาติจากการไฟฟ้านครหลวง pea , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากยังมีข้อสงสัยต่างๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก NK Solar Group โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Messenger หรือ AddLine ได้ตอด 24 ชม.

Scroll to Top