อยากผ่อนโซล่าเซลล์ ควรรู้ มีขั้นตอนและระยะเวลาผ่อนได้กี่ปี อัพเดท 2566

โครงการผ่อนโซล่าเซลล์

ผ่อนโซล่าเซลล์

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าจึงทำให้มีผู้สนใจติดตั้งเป็นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบของภาคประชาชนและภาคธุรกิจขนาดย่อม SME เพื่อลดค่าใช้พลังงานการผลิตให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัท NK Solar Group เราได้มีนโยบายร่วมกับธนาคารในการช่อนผ่อนชำระการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการมากำลังการติดตั้งมากขึ้น โดยมีระยะการผ่อนได้นานสูงสุด 60-84 เดือน ภายใต้เงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และต้องเตรียมอะไรบ้างนั้นมาดูรายละเอียดกันเลย

ใครบ้างที่สามารถผ่อนโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์เป็นระบบที่กำลังได้รับความนิยมในการติดตั้งกันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระบบมีความคุ้มค่าและระยะคืนทุนที่รวดเร็ว จึงทำให้บริษัท NK Solar Group ได้จัดสินเชื่อโซล่าเซลล์ให้กับบ้านหรือโรงงานที่ต้องการติดตั้ง เพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดสรรค่าใช้จ่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสินเชื่อการติดตั้งของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ

บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ต้องการติดตั้งระบบ Solar cell, Solar rooftop ที่มีขนาด 5Kw และ 10 5Kw ขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อการผ่อนชำระแบบ GSB Go Green ได้ หากผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อคำนวณอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี

สถาประกอบการ

สำหรับสถาประกอบการที่ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน พลังงานไฟฟ้าของธุรกิจ ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถขอสินเชื่อการผ่อนชำระได้เช่นกัน โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน เพื่อให้สถาประกอบการสามารถนำเงินที่ได้ไปหมุนเวียนในธุรกิจได้อย่างอิสระ เพียงผู้กู้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ผ่อนโซล่าเซลล์กับธนาคารไหนได้บ้าง

บริษัท NK Solar Group มี contact สินเชื่อโซล่าเซลล์กับหลายธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น ธนาคา SCB ธนาคาร PSI ธนาคารธอส. ธนาคารอมมสิน และธนาคารกสิกรเป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับเงื่อนไข โปรโมชั่นที่คุ้มค่า และสามารถ Manage ค่าใช้จ่ายได้ตามความสะดวก

โซล่าเซลล์ผ่อนได้กี่ปี

เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้ลดภาระค่าไฟฟ้า บริษัท NK Solar Group ได้จัดโปรโมชั่นสินเชื่อผ่อนชำระระบบโซล่าเซลล์ ทั้งในส่วนของบ้านพักอาศัยที่มีขนาดติดตั้งขนาด 3KW 5KW และ 10 KW หรือสถาประกอบการที่มียอดการติดตั้ง 1,000,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถขอสินเชื่อการผ่อนชำระกับเราได้เช่นกัน ซึ่งสินเชื่อของเราจะประกอบไปด้วยการผ่อนแบบระยะสั้น และระยะยาว ในวงเงินกู้สูงสุด 100% โดยเริ่มต้นการผ่อนชำระแบบ 10 เดือน 30 เดือน 60 เดือน และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน

ขั้นตอนการผ่อน โซล่าเซลล์

1. เลือกบริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่น่าเชื่อถือ

2. ติดต่อเพื่อปรึกษารายละเอียดการติดตั้ง และกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับการใช้พลังงาน

3. ส่งเอกสารสำหรับการยื่นขอสินเชื่อ เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินการทำสินเชื่อกับธนาคาร เช่น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • Statement เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน

4. รอผลการพิจรณาจากธนาคารภายใน 3-7 วัน เมื่อมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันติดตั้งกับทางบริษัทได้เลย

ระยะเวลาผ่อนและราคาโซล่าเซลล์

ตารางผ่อนโซล่าเซลล์

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการผ่อนโซล่าเซลล์

เงื่อนไขสำหรับบุคคล

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ ที่มีฐานเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
 • อายุการทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน
 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (84งวด)

เงื่อนไขสำหรับสถานประกอบการ

 • มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มียอดการติดตั้ง ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

ผ่อนโซล่าเซลล์กับ Nk Solar Group ดีอย่างไร

 • ดำเนินการเอกสารทั้งหมด รวมถึงการขออนุญาติขายไฟ ให้แบบครบทุกขั้นตอน
 • มีการรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ยาวนาน เช่น รับอินเวอร์เตอร์และงานติดตั้งรับประกัน 10 ปี รับประกันแผงโซลาร์ 25ปี ล้างแผงและตรวจเช็คระบบฟรี 3 ปี ปีละ 1 ครั้ง
 • การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับบริษัท Nk Solar Group ทำการออกแบบและติดตั้งระบบโดยวิศกรผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นลูกค้าจึงแทบจะไม่พบปัญหาจุกจิกในการใช้งาน หลังการติดตั้ง
 • ใช้อุปกรณ์การติดตั้ง แผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ สายร้อยท่อ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟไหลย้อน และอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า จึงไม่ต้องกังวลว่าจะดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ผ่าน (ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ คลิกอ่านเพิ่มเติม)
 • มีทีมวิศวกรไฟฟ้าทำการเชื่อมต่อและทดสอบระบบจนกว่าจะมั่นใจว่า มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

สรุป

เพื่อเพิ่มอิสระทางด้านการเงิน และเพิ่มความคุมค่าให้กับการลงทุน บริษัท Nk Solar Group มีโปรโมชั่นผ่อนโซล่าเซล์ 0% สำหรับลูกค้าในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ต้องการติดตังระบบโซล่าเซลล์ และมีสินเชื่อโซล่าเซลล์บ้านและสถานประกอบการที่ให้ท่านสามาถผ่อนชำได้แบบสบายๆ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 7 ปี (84งวด) หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพียง 2,143 บาท ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 5 Kw หรือการผ่อนชำระขนาด 10 Kw ในราคา 3,453 บาท นาน 84 เดือน