รับติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ ผ่านมาตรฐาน

รับติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ ราคา รวมทุกอย่าง พร้อมใช้งานผ่านมาตรฐานสากล

ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิย์ หรือ ระบบโซล่าเซลล์ เป็นระบบที่ได้รับความนิยมกันมานานแล้ว และในปัจจุบันก็ดูเหมือนจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีต้นทุนการติดตั้งที่ถูกลงจากเมื่อก่อนมาก และยังประหยัดค่าไฟได้มากถึง 40 % นอกจากนี้ยังขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยมีระยะการคืนทุนที่สั้นเพียง 2-3 ปี บริษัท เอ็นเค กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือรับติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ และตรงตามมาตรฐานการไฟฟ้า

ติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่ กับ NkSolar ดีกว่าอย่างไร

 • เรามีประสบการณ์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มากกว่า 5 ปี
 • วางแผนการติดตั้งและควบคุมโดยวิศวะกรผู้ชำนาญการ
 • มีทีมช่างที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการติดตั้งโซล่าเซลล์มาเป็นอย่างดี
 • บริษัทติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานของการไฟฟ้า
 • รับติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั่วประเทศโดยไม่บวกเพิ่มค่าระยะทาง

1. รูปแบบการใช้งานที่เรารับติดตั้ง

รูปแบบหลักๆ ของระบบโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 3 ระบบดังนี้

 1. สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย

เป็นการติดตั้งเพื่อใช้ภายในบ้านซึ่งจะมีความนิยมในการติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 3 Kw , 5 Kw และ 10 Kw ซึ่งจะสามารถช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 -7,000 บาท และนอกจากจะช่วยลดค่าไฟได้แล้วยังสามารถเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน (การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในอาคาร และขายส่วนที่เหลือให้ MEA) ได้อีกด้วย

 1. สำหรับโรงงานและอุตสาหกรรม

การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าอีกอย่างหนึ่ง เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ โดยการแปลงพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้า เพื่อใช้ในเวลาช่วงกลางวันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้โรงงานอุสหกรรมหลายๆที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำอุตสาหกรรมของแช่แข็ง โรงงานอุตสาหกรรมการการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ หรือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

 1. สำหรับการเกษตรกรรม

ระบบโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะนำมาปรับใช้กับที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถนำมากับใช้กับการเกษตรกรรมได้อีกด้วย เช่นกันทำตู้อบความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ใช้แทนการตากแห้ง การทำกังหันน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การทำระบบพ่นระอองน้ำในโรงเรือนด้วยระบบโซล่าเซลล์ เป็นต้น

2. ระบบของโซล่าเซลล์ของเรา

การติดตั้งโซล่าเซลล์มี 3 ระบบด้วยกัน คือ

 1. ระบบออนกริด

เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก และเป็นระบบที่สามารถใช้ไฟได้โดยไม่เกิดปัญหา โดยมีหลักการทำงานคือ การเป็นเชื่อมต่อขนานกับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าระบบออนกิดจะใช้แผงโซล่าเซลล์สำหรับการกำเนิดไฟฟ้า จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ไปเป็นไฟกระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกประเภท เหมาะสถานที่ ที่ใช้ไฟฟ้ามากในตอนกลางวัน เช่น โรงเรียน ออฟฟิศ ร้านอาหาร คาเฟ่ บ้านพักอาศัยเป็นต้น

 1. ระบบออฟกริด

เป็นการใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 100% โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบพลังงานจากการไฟฟ้าเลย ซึ่งมีหลักการทำงานคือ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์แล้วนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ (จำนวนแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน) นิยมใช้ในที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ไม่นิยมใช้กับที่พักอาศัยแบบทั่วไปเนื่องจากระบบการติดตั้งมีความซับช้อนและมีราคาสูง

 1. ระบบผสม หรือ ไฮบริด

เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่นำเอาระบบออนกริด(On Grid) และระบบออฟกริด(Off Grid) มาผสมรวมกัน โดนมีหลักการทำงานคือ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในช่วงเวลากลางวัน และหากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน หรือสามารถผลิตได้มากกว่า ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ โดยระบบจะนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน (แบบระบบออฟกริด) แต่ถ้าไฟฟ้ายังไม่เพียงพอระบบก็จะนำไฟจากระบบการไฟฟ้ามาใช้ต่อไป(แบบระบบออนกริด)

วิธีเลือกผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์หาดใหญ่

การเลือบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้นควรดูจากข้อมูลต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการทำงานดี ไม่ทิ้งงานลูกค้า
 2. มีผลงานการติดตั้งและมีหน้างานจริงให้ดู
 3. ใช้อุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากการไฟฟ้า
 4. ราคามาตรฐานเป็นไม่สูงจนเกินไปหรือไม่ถูกมากเกินไป
 5. มีวิศวะกรควบคุมดูแลการติดตั้งและทดสอบระบบการติดตั้ง
 6. บริษัทจดทะเบียนถูกต้องและสามารถตรวจสอบขอมูลของบริษัทได้

แพ็คเก็จโซล่าเซลล์ของเรา

โซล่าเซลล์ 3kw

มีกำลังการผลิต = 3,000 w สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกประเภท ด้วยระบบการติดตั้งแบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟได้มากถึง 1,500-2,000 บาท/เดือน

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 12 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 6 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 6 แผง
 • Inverter Huawei Sun2000 3KTL-L1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer – สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection ,
 • Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm,
 • Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other

โซล่าเซลล์ 5kw

มีกำลังการผลิต = 5,000 w สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกประเภท ด้วยระบบการติดตั้งแบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 2,500-4,000 บาท/เดือน

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 22 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 11 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 11 แผง ( หากไม่ขายไฟได้ 13 แผง )
 • Inverter Huawei Sun2000 5KTL-L1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection , Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm, Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other

โซล่าเซลล์ 10kw

มีกำลังการผลิต = 10,000 w สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกประเภท ด้วยระบบการติดตั้งแบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 5,000-7,000 บาท/เดือน

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 22 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 11 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 22 แผง ( หากไม่ขายไฟได้ 24 แผง )
 • Inverter Huawei Sun2000 10KTL-M1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection , Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm, Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other.

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่หาดใหญ่

 • ขั้นตอนที่ 1 เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์
 • ขั้นตอนที่ 2 บริษัทจะคำนวณระบบการการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนการติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 3 มีการตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ที่จะติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบการติดตั้งโดยวิศวะกร
 • ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์และแผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากการไฟฟ้าถายใต้การควบคุมจากวิศวะกร
 • ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความเรียบร้อยและเช็คระบบการติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 7 ลงทะเบียนในระบบของการไฟฟ้าและ กกพ. เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 8 หลังจากนั้นตะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์และการติดตั้งว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่หากเป็นไปตามข้อกำหนด จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป แต่หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจะต้องทำการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
 • ขั้นตอนที่ 9 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและการชำระเงินค่าตรวจสอบอุปกรณ์

การดูแลและการรับประกันเป็นอย่างไร

 • งานติดตั้งรับประกัน 5 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์ รับประกัน 20 ปี
 • Inverter รับประกัน 10 ปี
 • ราคารวมค่าดำเนินการติดตั้งและค่าดำเนินการขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า

เขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดหาดใหญ่

บริษัทเอ็นเคโซล่ากรุ๊ป รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในหาดใหญ่ทุกอำเภอ ด้วยทีมงานคุณภาพภาะ และ รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทุกจังหวัดภาคใต้โดยไม่มีการคิดค่าระยะทางเพิ่ม

 • อำเภอเมือง
 • นาทวี
 • หาดใหญ่
 • รัตภูมิ
 • สิงหนคร
 • สะเดา
 • นาหม่อม
 • ควนเนียง
 • สทิงพระ
 • ระโนด
 • จะนะ
 • เทพา
 • คลองหอยโข่ง
 • กระแสสินธุ์
 • บางกล่ำ
 • สะบ้าย้อย

เงื่อนไขในการให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่หาดใหญ่

 • ไม่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม ในทุกพื้นที่
 • สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้นานถึง 10 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดจาก NK Solar Group โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Messenger หรือ AddLine จากช่างที่ดูแลและติดตั้งระบบได้โดยตรงเลยครับ