รับติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงใหม่ ราคา

[ รับติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงใหม่ ] รวมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ติดตัั้งสวยงามได้มาตรฐาน ผ่านการไฟฟ้า

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ เชียงใหม่

การติตตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในบ้านซึ่งเป็นการช่วยลดค่าไฟ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากจะช่วยลดค่าไฟภายในบ้านแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เชียงใหม่ กับบริษัท NKSolarGroup ที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบมาตรฐานของภาคเหนือ

ติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงใหม่ กับ NkSolar ดีกว่าอย่างไร

ในปัจจุบันมีบริษัทที่รับติดตั้ง Solar cell เป็นจำนวนมาก แต่จะสามารถติดสินใจได้อย่างไรว่าควรใช้บริการกับเลือกบริษัทไหนดี เรามีข้อมูลดังนี้เพื่อการตัดสินใจ

 1. บริษัท NKSolarGroup ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การดูแลควบคุมงานของวิศวะกรที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี
 2. บริษัท NKSolarGroup รีบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังค่าทั่วประเทศ โดยไม่มีการบวกเพิ่มค่าเดินทาง
 3. เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง และ การลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจน แล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 4. เราใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตรงตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 5. เรามีรีวิวผลงานจากหน้างานจริงจำนวนมากให้ลูกค้าได้ดูก่อนตัดสินใจ

รูปแบบการนำไปใช้งาน

สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย : การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาที่พักอาศัย เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟ แต่หากติดตั้งไม่เกิน 10 Kw นอกจากจะช่วยลดค่าไฟในบ้านได้แล้วยังสามารถเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน ขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยละ 2.20 บาท ได้นานถึง 10 ปี

สำหรับโรงงานและอุตสาหกรรม : การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ได้รีบความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายกับการไฟฟ้าได้มาก 30-40% ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การให้ให้แสงสว่างในโรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

สำหรับการเกษตรกรรม : ปัจจุบันการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถนำมาใช้สำหรับการเกษตรเพื่อนนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานในการเกษตร เป็นที่นิยมกันมากขึ้น เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเช่น การทำระบบน้ำหยด กาใช้ไฟฟ้าในโรงเรือน ในสวน ฟาร์ม ไร่ นา สวนผสม เพราะเป็นพลัังที่ได้มาแบบฟรีๆ และเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะไม่สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ แต่ช่วยให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไม่น้อย

ระบบโซล่าเซลล์ของเรา

ระบบโซลล่าเซลล์ในปัจจุบันมีด้วยกัน 3 ระบบด้วยกัน โดยแต่ละระบบจะมีความเหมือน หรือความแตกต่างกันดังนี้

ระบบออนกริด : เป็นการติดตั้งระบบโซลล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งระบบนี้จะต้องมีการขออณุญาตการเชื่อต่อกับการไปฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรณี ไม่ว่าจะขายไฟหรือไม่ก็ตาม ซึ่งระบบนี้เป็นการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในตอนกลางวัน และใช้ไฟจากการไฟฟ้าแบบปกติในเวลากลางคืน หรือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด

ระบบออฟกริด : เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โดยไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเพราะเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ในตัวเองต่างจากระบบออนกริดคือไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์จะถูกนำมาถูกไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าส่วนกลาง นิยมใช้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง แต่มีจะมีควาซับซ้อนเรื่องของระบบและมีราคาที่สูงมากจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมกับคนทั่วไป

ระบบผสม หรือ ไฮบริด : เป็นระบบที่นำเอาข้อดีของระบบออนกริดและระบบออฟกริดมาผสมมกัน คือ จะมีการเชื่อมต่อขนานไฟกับการไฟฟ้าและมีการนำระบบแบตเตอรี่ มาสำรองพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้ในตอนกลางคืน หรือ ตอนที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่ได้ ระบบก็จะไปนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน หากยังไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายมาชดเชยอีกทีหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีเลือกผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ ในเชียงใหม่

 1. บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และมีรีวิวการติดตั้งและรูปรีวิว และมีรายละเอียดหน้างานของลูกค้าจริงให้ดูก่อนตัดสินใจ
 2. เลือกช่างที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ ในการทำงาน มากกว่า 1,000 หลังคา ทั่วประเทศไทย
 3. ต้องมีวิศวะกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง
  4 ได้มาตรฐาน MEA โดยบริษัทจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเดียวกับที่การไฟฟ้ารับ
 4. เลือกบริษัทที่มีบริการติดตั้ง และ ทำเรื่องขออณุญาตกับการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

แพ็คเก็จโซล่าเซลล์ของ NKSolarGroup

โซล่าเซลล์ 3kw

โซล่าเซลล์ออนกริด มีกำลังผลิต = 3,000W สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท ประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท ต่อเดือน เหมาะกับทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย สำนักงาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันมาก

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 12 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 6 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 6 แผง
 • Inverter Huawei Sun2000 3KTL-L1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer – สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection ,
 • Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm,
 • Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 3000w ราคา พร้อมใช้งาน ระบบออนกริด รวมค่าติดตั้งและค่าดำเนินการ

โซล่าเซลล์ 5kw

โซล่าเซลล์ออนกริด มีกำลังผลิต = 5,000W คือ สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท ประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ 2,500 – 4,000 บาท ต่อเดือน ระบบเชื่อมต่อกับสายไฟภายในบ้าน ที่เราใช้กันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ การไฟฟ้านครหลวง ข้อดีของระบบนี้คือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 22 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 11 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 11 แผง ( หากไม่ขายไฟได้ 13 แผง )
 • Inverter Huawei Sun2000 5KTL-L1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection , Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm, Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 5000w ราคา พร้อมใช้งาน ระบบออนกริด รวมค่าติดตั้งและค่าดำเนินการ

โซล่าเซลล์ 10kw

โซล่าเซลล์ออนกริด มีกำลังผลิต = 10,000W คือ สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท ประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ 5,000 – 7,000 บาท ต่อเดือน เป็นระบบโซล่าเซลล์ร่วมกับระบบของการไฟฟ้า โดยจุดประสงค์หลักเป็นการใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้าในเวลลากลางวัน โดยระบบออนกริดเป็นระบบที่สามารถใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ ในเวลากลางวันและใช้ไฟจากการไฟฟ้า ในเวลากลางคืน

รายละเอียด

 • ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 44 ตรางเมตร
 • ใช้แผงโซล่า ขนาด 450W จำนวน 22 แผง

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

 • แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi ประเภท Mono-Half – cut ขนาด 450W จำนวน 22 แผง ( หากไม่ขายไฟได้ 24 แผง )
 • Inverter Huawei Sun2000 10KTL-M1
 • Smart Power Sensor & Current Transformer สำหรับควบคุมการทำงาน
 • Smart Dongle สำหรับดูการทำงานผ่าน
 • Application ในโทรศัพท์มือถือ
 • Combine Box ประกอบด้วย DC Breaker 550V, – DC Surge Protection 1100V, DC Fuse 1000V, – AC Breaker 30A, AC Surge Protection , Ground Bar.
 • DC Cable 4 Sqm.
 • AC Cable 6 Sqm.
 • Ground Cable THW 10 Sqm.
 • PV Mounting Aluminium Rail 4,400 mm, Rear Leg 60 cm.
 • Racking ( Mid Clamp, End Clamp, L-Feet, )
 • HDPE Conduit – IMC 1” – EMT 1” & Other.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 10000w ราคา พร้อมใช้งาน ระบบออนกริด รวมค่าติดตั้งและค่าดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 1 เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ และ คุยรายละเอียดการติดตั้ง พร้อมทั้งตกลงราคา
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่ก่อนทำการติดตั้ง และ กำหนดจุดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบไฟ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งโดยช่างที่มีความชำนาญ ภายใต้การความคุมดูแลจากวิศวะกร
ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบระบบการติดตั้ง จนกว่าจะแน่ใจว่าระบบไม่มีปัญหา
ขั้นตอนที่ 5 ยื่นเรื่องของอณุญาตการเขื่อมต่อกับการไฟฟ้า และ คณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ และ การติดตั้งว่าตรงตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยผ่าน แล้ว จะมีการประกาศรายชื่อจากการไฟฟ้า แล้วจึงนำเอกสารไปยื่นเซ็นต์สัญญาและชำระค่าบริการเป็นขั้นตอนสุดท้าย

การดูแลและการรับประกันเป็นอย่างไร

 • ราคารวมค่าดำเนินการติดตั้งและค่าดำเนินการขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้า
 • แผงโซล่าเซลล์ รับประกัน 20 ปี
 • Inverter รับประกัน 10 ปี
 • งานติดตั้งรับประกัน 5 ปี

เขตพื้นที่ให้บริการติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท รับติดตั้งโซล่าเซลล์ NKSolarGroup เป็นบริษัทชั้นนำในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบมาตรฐาน MEA โดยมีเขตพื้นที่ให้บริการตั้งโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ จังหวัดเชียงใหม่และทุกจังหวัดโซนภาคเหนือ

อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่ออน
อำเภอจอมทอง อำเภอแม่อาย
อำเภอไชยปราการ อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง
อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสะเมิง
อำเภอดอยเต่า อำเภอสันกำแพง
อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทราย
อำเภอฝาง อำเภอสันป่าตอง
อำเภอพร้าว อำเภอสารภี
อำเภอแม่วาง อำเภอหางดง
อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย
อำเภอแม่แตง อำเภอฮอด
อำเภอแม่ริม อำเภอนันทบุรี (ว่าที่อำเภอใหม่)

เงื่อนไขในการให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เชียงใหม่

 • ไม่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม ในทุกพื้นที่
 • สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้นานถึง 10 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและมรายละเอียดจาก NK Solar Group โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Messenger หรือ AddLine จากช่างที่ดูแลและติดตั้งระบบได้โดยตรงเลยครับ