โซล่าเซลล์ อยุธยา

[ รับติดตั้งโซล่าเซลล์อยุธยา ] งานคุณภาพสูงมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟ้า

โซล่าเซลล์อยุธยา

โซล่าเซลล์เป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว้าเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะมีความปลอดภัย เนื่องผ่าการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนแรกอย่างน้อย 30-70% ขึ้นอยู่กับขนาดการติดตั้ง ซึ่งวันนี้ NK Solar Group จะมาแนะนำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูล

ทำไมต้องติดตั้งโซล่าเซลล์อยุธยากับ NkSolar

 • บริษัท NK Solar มีทีมงานคุณภาพที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ
 • NK Solar เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าที่ใช้บริการจริงจำนวนมาก
 • มีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง และตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งก่อนส่งมอบงาน
 • ให้บริการพร้อมดำเนินการขออนุญาตจากการไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการขายไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน (สำหรับการติดตั้งโซล่าบนหลังคาที่พักอาศัยไม่เกิด 10 Kwp)
 • รับประกับงานติดตั้งนาน 10 ปี

รูปแบบการใช้งานที่เรารับติดตั้ง

สำหรับรูปแบบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบการใช้งานได้ดังนี้

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับที่พักอาศัย เป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน เพื่อนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากนั้นจะถูกส่งผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟจาก DC เป็น AC เพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ตามปกติ ซึ่งขนาดการติดตั้งที่ได้รับความนิยมคือ 3Kw , 5Kw และ 10 Kw ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถเข้าร่วมโครงการขายไฟโซลาร์ภาคประชาชนให้กับการไฟฟ้าได้ในราคาหน่วยละ 2.2 บาท นาน 10 ปี

ระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานและอุตสาหกรรม

เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟ ในส่วนของต้นทุนการผลิต หรือลดค่าไฟฟ้าภายในสำนักงาน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วโรงงานจะทำงานในช่วงเวลากลางวัน ทำให้ระบบโซล่าเซลล์สามารถตอบโจทย์ได้มาก เพราะสามารถลดค่าไฟได้สูงถึง 20-40% นอกจากนี้ระบบโซล่าเซลล์ยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ลดการเกิด PM2.5 ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงานยุคปัจจุบันเป็นที่สุด

สำหรับการเกษตรกรรม

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเกษตรกรรมได้มีการพัฒนา และมีความก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยมีการนำเทคโนโลยีของระบบโซล่าเซลล์มาปรับใช้ในส่วนต่างๆ อาทิเช่น โรงเพาะชำซึ่งต้องอาศัยความร้อนและแสงสว่างในการปลูกต้นกล้า การให้แสงสว่างบนทางเดิน การทำระบบนำ้หยดจากแสอาทิตย์ และตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่นำมาใช้งานแทนการตากแห้ง เป็นต้น

ระบบของโซล่าเซลล์ของเรา

สำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ของบริษัท NK Solar มีด้วยกันทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่

ระบบออนกริด (On Grid)

เป็นการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีการเชื่อมต่อขนานกับระบบของการไฟฟ้า จึงทำเป็นต้องมีการขออนุญาตจากการไฟฟ้า (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เองไม่ขายไฟ) โดยกกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ซึ่งจะถูกจ่ายไฟไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเป็นไฟกระแสสลับ (AC) ที่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงกลางวัน เช่น สำนักงาน, บ้านที่อยู่อาศัย, โรงเรียง, โรงพยาบาล, วัด และโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบออฟกริด (Off Grid)

ระบบออฟกริดเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบ 100% โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะถูกนำมาใช้งานทันที และส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปชาร์จไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อดึงออกมาใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด (แต่ต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุมากเพียงพอสำหรับการใช้งาน) ซึ่งจะได้รับความนิยมติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล บนดอยสูง หรือพื้นที่การเกษตรที่การไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

ระบบไฮบริด (Hybrid)

เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุด เพราะเป็นระบบที่มีการผสมผสาน ระหว่างระบบ On Grid และระบบ Off Grid โดยมีหลักการทำงานคือ ไฟฟ้าที่ได้พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกนำมาใช้งานทันที และส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อถูกดึงมาใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด และเมื่อไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ระบบก็จะทำการดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ ทำให้การติดตั้งระบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยม

วิธีเลือกผู้ให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์อยุธยา

เนื่องจากในปัจจุบันมีบริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เยอะมาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดจึงต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ก่อนที่จะตัดสินใจ

 1. โปรไฟล์บริษัท หรือ Company Profile ต้องมีความน่าเชื่อถือ และเป็นความจริง
 2. สามารถขอดูหน้างานการติดตั้งหรือผลงานการติดตั้งของบริษัทได้ก่อนตัดสินใจ
 3. มีข้อมูลการรีวิวจากลูกค้าที่เคยติดตั้งในช่องทางต่างๆของบริษัท หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 4. มีการแจ้งราคาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับมาตรฐานการติดตั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด
 5. มีการสำรวจหน้างาน เพื่อออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับหลังคาของลูกค้า ก่อนการติดตั้งจริง
 6. จะต้องมีวิศวกรควบคุมการติดตั้ง และทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

แพ็คเก็จโซล่าเซลล์ของเรา

โซล่าเซลล์ 3kw

เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ด้วยระบบ On Grid ที่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า มีกำลังการผลิต = 3,000 w เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ 1,500-2,000 บาท/เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 5000w ราคาเท่าไหร่? รายละเอียดและอุปกรณ์ติดตั้งมีอะไรบ้าง

โซล่าเซลล์ 5kw

เป็นกาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ On Grid สำหรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน โดยมีแหล่งพลังงานทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าและจากการไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟ มีกำลังการผลิต = 5,000 w ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้ 2,500-4,000 บาท/เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 10000w ราคาเท่าไหร่? รายละเอียดและอุปกรณ์ติดตั้งมีอะไรบ้าง

โซล่าเซลล์ 10kw

เป็นกาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ On Grid สำหรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน โดยมีแหล่งพลังงานทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าและจากการไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟ มีกำลังการผลิต = 10,000 w ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 5,000-7,000 บาท/เดือน
รายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ชุดโซล่าเซลล์ 10000w ราคาเท่าไหร่? รายละเอียดและอุปกรณ์ติดตั้งมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์อยุธยา

 • ขั้นตอนที่ 1 บริษัททำการสำรวจหน้างานเพื่อคำนวณขนาดการใช้ปริมาณไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่ 2 บริษัทเตรียมอุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า
 • ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการติดตั้งโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ โดยมีวิศวกรควบคุมงาน
 • ขั้นตอนที่ 4 วิศวกรทำการทดสอบระบบหลังการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
 • ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้า และยื่นเรื่องขออนุญาตคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ขั้นตอนที่ 6 ชำระค่าบริการให้กับการไฟฟ้า จากนั้นรอเปลี่ยนมิเตอร์จากการไฟฟ้า

การดูแลและการรับประกันของบริษัท

 • รับประกันงานติดตั้ง 10 ปี
 • รับประกันแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี
 • Inverter รับประกัน 10 ปี
 • บริการดำเนินการขออนุญาตจากการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขตพื้นที่ให้บริการตั้งโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ จังหวัดอยุธยา

บริษัท NK Solar Group ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยา ทุกอำเภอ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั่วภาคกลาง

 • อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภออุทัย
 • อำเภอเสนา
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอบางปะอิน
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอบางซ้าย
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอบางไทร
 • อำเภอบ้านแพรก
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอท่าเรือ

เงื่อนไขในการให้บริการติดตั้งที่อยุธยา

 • ไม่มีการบวกค่าบริการเพิ่ม ในทุกพื้นที่
 • สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยได้นานถึง 10 เดือน

รีวิวผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อยุธยา

รีวิวงานติดตั้งโซล่าเซลล์ที่อยุธยา

ติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาด 6.6 Kwp. ด้วยแผงโซล่าเซลล์ LONGI, LR4-72HBD-450M จำนวน 14 แผง และใช้ อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN 2000-5KTL-L1 ซึ่งหลังการติดตั้งลูกค้ามีความพึงพอใจเนื่องจากค่าไฟมีการปรับลดลงจากเดิม 30-50%


สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดจาก NK Solar Group โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง Facebook Messenger หรือ AddLine จากช่างที่ดูแลและติดตั้งระบบได้โดยตรงเลยครับ