รีวิวติดตั้ง 10kw โครงการ Artale

รีวิวผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์ 10kw โครงการ Artale พัฒนาการ ทองหล่อ

ผลงานการติดตั้ง Solar roof top ขนาด 10kw 3Ph ระบบออนกริด แบบขายไฟคืนให้การไฟฟ้า รู้หรือไม่ว่า การไฟฟ้ามีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานโซล่าเซลล์คืน หน่วยล่ะ 2.20 บาท นอกจากจะช่วยประหยัดไฟในบ้านแล้ว หากใช้ไฟเหลือยังสามารถขายไฟได้เงินเข้ากระเป๋าอีกด้วย

หลังติดตั้ง Artale

รูปหน้างานจริงจากบ้านลูกค้าที่ทำการติดตั้งระบบ Solar roof top ขนาด 10kw 3Ph ระบบออนกริด

เนื่องจากลูกค้ามีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วยกลางวัน เนื่องจากอยู่บ้านเกือบทั้งวัน จึงทำให้มีค่าไฟสูงถึงเดือนละ 5-6 พันบาท โดยหลักที่ใช้ส่วนมากมักจะเป็นเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟ้ฟ้าอื่นๆภายในบ้านแบบปกติ ซึ่งหลังการติดตั้งไป 1-2 เดือนพบว่ามีค่าไฟถูกกว่าเดิมเกือบ 50% จากที่เคยจ่าค่าไฟเดือนละ 5,000-6,000 บาท ปัจจุบันจ่ายแค่ 2,500 -3,500 บาทเท่านั้น

การดำเนินการ ก่อน-หลัง ติดตั้ง

ก่อนการติดตั้งเรามีการสำรวจหน้างานก่อนทุกครั้ง เพื่อออกแบบการติดตั้งให้สอดครั้งและเหมาะสมกับบนหลังคาของแต่ละบ้าน และมีการดูทิศทางของแดด เพื่อการติดตั้งให้แผงโวลล่าเซลล์สามารถดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดี ซึ่งมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

วางแผนก่อนติดตั้งที่ Artale

เริ่มดำเนินการติดตั้ง

โดยการทำโครงสร้างบนหลังคาเพื่อใช้ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ตามพื้นที่ของขนาดการติดตั้ง เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์ 1 แผงจะใช้พื้นที่ประมาณ 2 ตรม. ซึ่งการติดตั้ง และ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

การติดตั้งแผง Solar Cell

แผงโซล่าเซลล์อาจจะมีหลายยี่ห้อ หลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสม สำหรับเคสนี้ลูกค้าเลือก แผงโซล่า Mono half-cell 450w ยี่ห้อ Longi แผง Solar Tier 1 จำนวน 22 แผง

การเดินท่อเหล็ก imc

มีการเดินสายไฟภายนอกด้วยท่อเหล็ก IMC และ สายกราวน์ขนาด 10 Sq.m ตามมาตรฐาน Safety ที่ MEA กำหนด

การทดสอบระบบไฟฟ้าที่ artale

รูปห้อง inverter และการติดตั้งระบบ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบ Solar Cell ด้วย Inverter Huawei Sun2000 10KTL-M1 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้มาตรฐานและได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้า โดยมีการทดสอบระบบการผลิตและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการติดตั้ง และ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหา

หลังติดตั้งเสร็จที่โครงการ artale

หลังติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เราได้มีการปรับระดับองศาแผง Solar ให้หันไปทางทิศใต้ และได้มีการเว้นช่อง Service เอาไว้เพื่อสามารถขึ้นไปทำความสะอาดแผงโซล่า บนดาดฟ้า ได้อย่างสะดวก และ เรามีบริการดำเนินการยื่นเรื่องขนานไฟโซลล่าเซลล์และดำเนินการขายไฟกับการไฟฟ้าให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมี Service ล้างแผงให้ฟรีปีละครั้งนาน 3 ปี (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ)

สรุปรายละเอียดการติดตั้งทั้งหมด

ปิดงานหลังที่ 2 โครงการ Artale พัฒนาการ ทองหล่อ ติดตั้ง Solar roof top ขนาด 10kw 3Ph ระบบออนกริดด้วยแผงโซล่า Mono half-cell 450w ยี่ห้อ Longi แผงSolar Tier 1 จำนวน 22 แผง ใช้เนื้อที่บนหลังคาประมาณ 44 ตรม. รองรับระบบไฟฟ้าด้วย Inverter Huawei Sun2000 10KTL-M1มีการเดินสายไฟภายนอกด้วยท่อเหล็ก IMC และสายกราวน์ขนาด 10 Sq.m ตามมาตรฐาน Safety ของ MEA ใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง 3-5 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างาน) สามารถเข้าร่วมโครงการโซล่าเซลล์ภาคประชาชน ที่สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้ ด้วยงบติดตั้ง 290,000 บาท สามารถประหยัดไฟได้ถึงเดือนละ 2,000-4,000 บาท

รวม Gallery รูปภาพการดำเนินงานทั้งหมด