งานติดตั้งโซล่าเซลล์ isuzu

รีวิวงานติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ให้กับ บริษัท อีซูซุเสนียนนครสวรรค์

งานติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ให้กับ บริษัท อีซูซุเสนียนนครสวรรค์ จำกัด ทั้ง 3 สาขาดังนี้

  • โชว์รูม Isuzu สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 40Kw
  • โชว์รูม Isuzu สาขากำแพง จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 60Kw
  • โชว์รูม Isuzu สาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 60Kw

ความต้องการของลูกค้า

เจ้าของโชว์รูมรถยนต์ Isuzu จังหวัดนครสวรรค์ มีโชว์รูมอยู่ 3 สาขา ค่าไฟแพงมาก เพราะเปิดแอร์ตลอดทั้งวัน ทั้งในส่วนต้อนรับลูกค้าและภายในออฟฟิส และยังมีในส่วนขอ เครื่องมือช่างในการ Service รถยนต์ อีกด้วย โดยเจ้าของโชว์รูมต้องการประหยัดค่าไฟทั้ง 3 สาขานี้ ให้ได้ เฉลี่ยเดือนละ 80,000 บาท

บริษัทฯ จึงนำเสนองานติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริดเพื่อลดค่าไฟตอนกลางวัน โดยคำนวณจากการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสาขา และสรุปการติดตั้งโดยแยกเป็นดังนี้

  • โชว์รูม Isuzu สาขาตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 40Kw เพื่อลดค่าไฟตอนกลางวันได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
  • โชว์รูม Isuzu สาขากำแพง จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 60Kw เพื่อลดค่าไฟตอนกลางวันได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท
  • โชว์รูม Isuzu สาขาหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ขนาด 60Kw เพื่อลดค่าไฟตอนกลางวันได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท เนื่องจากลูกค้าต้องการติดตั้งให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2023 และติดต่อมาที่บริษัทฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมเพื่อให้เสนอราคาโดยเร่งด่วน บริษัทฯจึงไม่ได้ไปสำรวจหน้างาน แต่ให้ลูกค้าถ่ายรูปหน้างานและแชร์โลเคชั่นเพื่อเสนอราคาทันที

โดยบริษัทฯ เสนอราคา 60Kw และ 40Kw มีรายละเอียดดังนี้

หลังจากเสนอราคา และลูกค้าตกลงติดตั้งกับบริษัทฯแล้ว ทีมงานก็เริ่มงาน จัดอุปกรณ์ และส่งของไปที่หน้างานทันทีครับ

เมื่ออุปกรณ์มาถึงหน้างานทีมงานก็เริ่มดำเนินการติดตั้งทันที โดยหลังคาเมทัลชีทของโชว์รูม จะเป็นหลังคารุ่นไหมที่ไม่มีรูน็อตยึดกับแปรโครงหลังคา จึงต้องใช้อุปกรณ์ Clip Lock เฉพาะสำหรับยึดรางวางแผงโซล่าเซลล์กับหลังคาเมทัลชีท เพื่อจะได้ไม่ต้องเจาะหลังคาของโชว์รูม

ระหว่างทำงานก็จะมีการออกแบบการติดตั้งเพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้นเมื่อทำตามแบบที่วาดไว้

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายในโชว์รูม ก็มีการลง Application Fusion Solar ลงในมือถือของลูกค้าสำหรับดูการผลิตไฟฟ้า และทีมงานก็จะมีการ Training วิธีการดูการผลิต การอ่านค่าต่างๆใน Application รวมถึงอธิบายการทำงานของระบบ และการทำงานของอุปกรณ์การติดตั้งต่างๆ ก็เป็นอันจบการทำงานและส่งมอบงานเรียบร้อยครับ

ส่วนทางด้านการดำเนินการเรื่องของเอกสารแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทีมงานก็ทำควบคู่กันไปโดยทำเอกสารแจ้งลงทะเบียนขนานไฟกับการไฟฟ้าและแจ้งยกเว้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือรอเจ้าหน้าของหน่วยงานอนุมัติ และนัดตรวจสอบหน้างานในขั้นตอนต่อไป

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ทางบริษัทฯ มีการรับประกันดังนี้

• แผงโซล่าร์เซลล์ รับประกันการผลิตไฟฟ้า นานถึง 25 ปี จากโรงงานผู้ผลิต
• อินเวอร์เตอร์ รับประกัน Huawei ประเทศไทย จำนวน 10 ปี ( ภายใน 10 ปี หากเครื่องมีปัญหา ไม่ผลิตไฟ จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย )
• ล้างแผง และตรวจเช็คระบบ จำนวน 3 ปี ( หากพ้นระยะเวลา 3 ปี จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 15,000 บาท )
• งานติดตั้งโครงสร้างและงานระบบ รับประกัน 10 ปี ( ภายใน 10 ปี หากมีปัญหาเรื่องโครงสร้าง เช่น หลังคารั่ว หรือระบบไฟฟ้ามีปัญหา บริษัทฯ จะเข้ามาแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

สรุป

จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ ของโชว์รูม ISUZU ทั้ง 3 ที่ รวมกันขนาด 160 กิโลวัตต์ ลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 960,000 บาท ( เฉลี่ยประมาณ เดือนละ 80,000-บาท) โดยคำนวณจากค่าไฟฟ้าคร่าวๆที่หน่วยละ 5.00 บาท โดยราคาอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งของโครงการทั้ง 3 ที่นี้ คือประมาณ 3,500,000 บาท เมื่อคำนวณดูแล้ว ระยะเวลาในการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 4 ปี และหลังจากนั้นก็เหมือนใช้ไฟฟ้าฟรีไปยาวๆ จนตลอดอายุการงานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ( อุปกรณ์โซล่าเซลล์โดยรวมมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30ปี )

ทีมงาน NK Solar group ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท อีซูซุเสนียนนครสวรรค์ จำกัด ที่ไว้ใจให้เราติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ระบบออนกริด เพื่อลดค่าไฟภายในสำนักงาน และยังเป็นการร่วมใช้พลังงานสะอาด ลดภาวะโลกร้อน ได้อีกด้วย